Förskoleklass

Svenska skolan i Wien erbjuder en flerspråkig förskoleklass på en hög pedagogisk nivå. Genom målinriktade aktiviteter i små grupper förbereds barnen för skolan. Vi erbjuder ett lekfullt och lustfyllt sätt att lära. Barnens naturliga intresse att lära sig och att utvecklas är i fokus. Det är särskilt viktigt för oss att barnen också har tillräckligt med möjlighet till fri lek och vi spenderar mycket tid utomhus och i naturen. Att följa barnen i deras sociala och känslomässiga utveckling ser vi som en mycket viktig del i vårt arbete. Genom detta arbete hjälper vi barnen att säkerställa en naturlig övergång från förskola till skola.


Vi erbjuder skolförberedande aktiviteter såsom:


Svenska och tyska, såsom extra engelska (förberedelser för läsning och skrivning, bokstavsdag, fonologiska medvetenhetsövningar, rim och ramsor, högläsning och ljudböcker)


Matematik (grundläggande matematiska begrepp, arbeta med tal, öva räkning, problemlösning)


Natur och teknik (utforska naturen aktivt och fördjupa oss i ämnet genom experiment)


Skapande verksamhet (främja kreativitet på olika plan och sätt)


Fysisk aktivitet (en gång i veckan en planerad aktivitet i parken och mycket utelek i trädgården och på våra utflykter)


Musik (Sånger för olika högtider, privata piano- och gitarrlektioner)


Utflykter (närliggande parker, lekplatser, skogen, bibliotek, museum, teater)Om du är intresserad är vi alltid tillgängliga för en personlig kontakt.

Telefonnummer 01/320 7980.


Lönneberga - der bilinguale Kindergarten in Grinzing / Scheibelreitergasse 15, 1190 Wien /  Tel: +43 1 3207980

office@lonneberga.at